Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY i EWIDENCJE

 1. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych
 2. Rejestr przeglądów technicznych(księga budowlana- budynek A, budynek B)
 3. Rejestr wydanych zaświadczeń do awansu zawodowego nauczycieli
 4. Rejestr wniosków o otwarcie stażu zawodowego
 5. Rejestr Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego N-la
 6. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
 7. Rejestr zamówień publicznych
 8. Księgi uczniów
 9. Księgi arkuszy ocen uczniów
 10. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 12. Rejestr zaświadczeń dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 13. Rejestr legitymacji szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych
 14. Rejestr wydanych kart rowerowych
 15. Ewidencję akt osobowych pracowników
 16. Rejestr absencji pracowników – zwolnienia, urlopy
 17. Ewidencja pieczęci szkolnych
 18. Rejestr pism przychodzących i wychodzących
 19. Księgi druków ścisłego zarachowania
 20. Księgi inwentarzowe- środków trwałych i nietrwałych
 21. Ewidencja wyjazdów służbowych.
 22. Rejestr upoważnień
 23. Rejestr udzielonych informacji w ramach dostępu do informacji publicznej

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>